Brukervilkår

Andre ressurser

Trenger du mer hjelp?

Trenger du hjelt til å logge inn på kontoen din eller har du andre spørsmål? Venligst kontakt oss.

Brukervillkår

 

Forstå dine rettigheter og ansvarsområder som Monsterbruker

Brukervilkår

Denne siden fastsetter brukervilkårene ("Vilkårene") for den bruk du ("Du") kan gjøre av Monster Sites og Monster Services (definert nedenfor).

Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Monster Worldwide, Inc. eller det Monster-selskapet som driver nettstedet for det landet hvor du bor eller der din virksomhet har sitt hovedkvarter ("Monster"). Disse vilkårene anses som akseptert av deg hver gang du bruker Monster Sites eller Monster Services. Dersom du ikke godtar disse brukervilkårene , kan ikke Monster Sites og Monster Services brukes.

Med ”Monster Sites” menes alle nettsteder som er under Monsters kontroll, både delvis og på annen måte (inkludert, men ikke begrenset til, Monster.com og nettstedet som disse brukervilkårene ble hentet fra). Monster Sites inneholder en rekke funksjoner og tjenester, herunder en online tjeneste for å legge ut og søke etter sysselsettingsmuligheter ("Monster Services"). Monster Sites inneholder også nettsamfunn utviklet for å legge til rette for verdifullt faglig og personlig nettverking blant brukere av Monster nettstedene ("Brukere") som er basert på felles erfaringer og interesser ("Monster Communities"). Monster Sites tillater også brukere å lage individuelle profiler, som kan inneholde personlige opplysninger ("Profiler"), og til å gjøre hele eller deler av disse Profilene offentlige.

Monster kan når som helst revidere disse vilkårene ved å publisere en oppdatert versjon på denne nettsiden. Du bør derfor jevnlig besøke denne siden for å undersøke hvilke vilkår som til enhver tid er bindende for deg.

Brukere som bryter disse vilkårene kan etter Monsters skjønn få sin tilgang til og bruk av Monster Sites suspendert eller avsluttet.

Du må være 16 år eller eldre for å besøke eller bruke enhver Monster Site på noen måte og dersom du er under 18 år eller under den myndighetsalder som gjelder i din jurisdiksjon, kan du kun bruke Monster Site under tilsyn av en forelder eller verge.

 

1. Bruk av Monster Content.

På disse brukervilkårene gir Monster deg tilgang til og tillatelse til bruk av Monster Sites og Monster Content (som definert nedenfor) og til å laste ned og skrive innholdet som er tilgjengelig på eller fra Monster Sites for personlig og ikke-kommersiell bruk. Innholdet på Monster Sites, for eksempel design, tekst, grafikk, bilder, video, informasjon, logoer, ikoner, programvare, lydfiler og annet Monster-innhold (kollektivt, "Monster Content"), er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, designrett, samt annet lovverk. Alt Monster Content er eid av Monster eller dets lisensgivere. Også sammenstillingen (dvs. innsamling, ordning og sammendrag) av alt innhold på Monsters Sites er eksklusivt eid av Monster og er beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, designrett, samt annet lovverk. Uautorisert bruk av Monster Content kan være i strid med slikt lovverk og eventuelle forskrifter og andre reguleringer på området og krever Monsters samtykke. Dersom Du skal fremstille en autorisert kopi av innholdet på siden i tråd med vilkårene, må alle referanser til opphavsrett, varemerker, servicemerker og andre eierskapsmerknader opprettholdes på kopien.

All kode som Monster skaper for å generere eller vise Monster Content eller sidene som utgjør noe av Monster Site er også beskyttet av Monsters opphavsrett. Slike koder kan ikke kopieres eller bearbeides så fremt det ikke følger av lov.

Monster Content kan ikke brukes på andre nettsteder eller i PC-nettverk (herunder, men ikke begrenset til, å laste opp eller tilgjengeliggjøre Monster Content på internett, intranett eller ekstranettområde, eller å innlemme Monster Content i en annen database eller samling uansett formål). Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, skal ingenting i disse vilkårene medføre lisensiering av immaterielle rettigheter, enten ved antakelse, underforstått eller på annen måte. Denne lisensen er oppsigelig til enhver tid uten varsel og med eller uten grunn.

2. Bruk av Monster Services.

Stillingsannonsene, CV-databasen ("Monster CV-database") og andre funksjoner i Monster Sites kan kun brukes av personer som søker stillings- og / eller karriereinformasjon og av arbeidsgivere som søker ansatte. Monster Communities kan i tillegg brukes av personer for de tillatte faglige og personlige nettverkformål som beskrevet ovenfor. Bruk av Monster Services er også underlagt eventuelle andre kontrakter du til enhver tid måtte ha med Monster. Dersom det foreligger motstrid mellom disse vilkårene og slike eventuelle kontrakter, skal vilkårene i kontrakten gjelde. Begrepet "poste" slik det er brukt her, betyr informasjon som sendes inn, publiseres eller vises på en Monster Site.

Som Monster-bruker samtykker brukeren i å ikke;

(a) overføre, legge ut, distribuere, lagre eller ødelegge materiale, herunder, men ikke begrenset til Monster Content, som er i strid med gjeldende lover og forskrifter, herunder, men ikke begrenset til lover eller forskrifter som regulerer innsamling, bearbeiding, eller overføring av personlige opplysninger, eller som er i strid med Monsters personvernerklæring;

(b) gjøre noe som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning for noen av Monsters nettsiders infrastruktur;

(c)anvende en funksjon eller utstyr til å navigere eller søke i alle Monsters nettsteder annet enn med verktøyene som er tilgjengelige på nettsiden, generelt tilgjengelig tredjeparts nettlesere, eller andre verktøy som er godkjent av Monster;

 

(d)anvende dataminering, roboter eller lignende datainnsamling eller uttrekksmetoder;

(e)bryte, eller forsøke å bryte sikkerheten på noen Monster Sites, herunder forsøke å granske, skanne eller teste sårbarheten av et system eller nettverk, eller å bryte sikkerheten eller godkjenningstiltak uten tilstrekkelig autorisasjon;

(f) forfalske enhver TCP / IP pakkeheader eller noen del av overskriftsinformasjonen i enhver e-post eller innlegg i nyhetsgrupper;

(g) gjøre reverse engineering eller dekompilere noen del av en Monster Site;

(h) på noen måte, med mindre det er tillatt i vilkårene, samle, kopiere eller duplisere noe av Monster Content eller informasjon som er tilgjengelig fra en Monster Site, inkludert utgåtte jobbannonser;

(i)ramme inn eller lenke til Monster Content eller til informasjon som er tilgjengelig fra alle Monster Sites, med mindre det er tillatt etter disse vilkårene;

(j) poste innhold eller materiale som promoterer eller bifaller falsk eller misledende informasjon eller ulovlige aktiviteter, bifaller eller gir instruksjoner om ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter som er forbudt i henhold til disse vilkårene, for eksempel ved å lage eller kjøpe ulovlige våpen, krenke noens personvern, og skaffe til veie eller lage datavirus eller ulovlig medier;

(k) legge inn en CV og søke på noen jobb på vegne av en annen part;

(l) formidle kontakt mellom en arbeidsgiver til agenter, byråer eller andre tredjeparter;

(m) legge ut mer enn ett eksemplar av samme CV til enhver tid;

(n) dele påloggingsinformasjon til et Monster Site til tredjeparter;

(o) få tilgang til data som ikke er ment for deg eller logge på en server eller en konto som du ikke har fått autorisert tilgang til;

(p) poste eller sender inn til Monster Site ufullstendige, uriktige eller unøyaktig biografisk informasjon eller opplysninger som ikke er dine egne;

(q) poste innhold som inneholder begrenset eller passordbeskyttede tilgangssider, eller skjulte sider eller bilder;

(r) be om passord eller personlig identifiserbar informasjon fra andre brukere;

(s) slette eller endre materiale som er lagt ut av en annen person eller enhet;

(t) trakassere, oppfordre til trakassering eller fremme trakassering av grupper, firma eller personer;

(u) sende til en bruker uønsket post eller e-post, foreta uoppfordrete telefonsamtaler eller sende uønskede fakser for å fremme og / eller reklamere for produkter eller tjenester , eller ta kontakt med brukere som spesielt har bedt om ikke å bli kontaktet av deg;

(v) forsøke å forstyrre tjenesten til andre brukere, verter eller nettverk, herunder, men ikke begrenset til, ved å sende et virus til en Monster Site, overbelastning, "flooding", "spamming” , " mailbombing" eller "crashing";

(w)fremme eller bifalle til ulovlig eller uautorisert kopiering av andre personers åndsverk, for eksempel ved å tilby eller gjøre tilgjengelig piratkopierte programmer eller lenker til slike, gi eller gjøre tilgjengelig informasjon for omgåelse av fabrikkinstallerte kopibeskyttelsesfunksjoner, eller tilby eller gjøre tilgjengelig piratkopiert musikk eller andre medier eller lenker til slike;

(x) anvende Monster Services til ulovlige formål eller ulovlige aktiviteter, eller poste eller sende inn noe materiale, CV, eller stillingsannonse som er ærekrenkende, injurierende, implisitt eller eksplisitt støtende, vulgære, obskøne, truende, grove, hatefulle, rasistiske, diskriminerende, av en truende karakter eller som kan forårsake irritasjon, ulempe, sjenanse, angst eller kunne føre til trakassering til enhver person eller inkludere lenker til pornografisk, krenkende eller seksuelt eksplisitt materiale av noe slag, slik som avgjort etter Monsters skjønn; eller.

(y) legge inn en CV som ikke er ekte og som har som formål å promotere produkter eller tjenester.

Overtredelser av system- eller nettverkssikkerhet kan resultere i sivilt og / eller strafferettslig ansvar. Monster vil etterforske hendelser som kan omfatte slike brudd og kan involvere og samarbeide med myndighetene for å rettsforfølge brukere som er involvert i slike brudd.

3.Tilleggsvilkår for arbeidsgivere.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten forbundet med din arbeidsgiverkonto, profil og passord. Du kan ikke dele ditt passord eller annen kontotilgangsinformasjon med en annen part, verken midlertidig eller permanent. Du er videre ansvarlig for all bruk av dine Monster Site-registreringer og passord, uavhengig av om disse er autorisert av deg. Du samtykker videre til umiddelbart å varsle Monster om eventuell uautorisert bruk av din arbeidsgiverkonto, profil, eller passord.

Arbeidsgivere er alene ansvarlig for sine innlegg på Monster Sites. Monster skal ikke anses for å være en arbeidsgiver i forhold til din bruk av Monster Sites, og Monster skal ikke være ansvarlig for ansettelsesbeslutninger, uansett grunn, som gjøres av en arbeidsgiver som legger ut stillingsannonser på et Monster nettsted.

Dersom en arbeidsgiver avslutter sin arbeidsgiverkonto, eller din arbeidsgiverkonto blir terminert, så vil alt av arbeidsgiverens kontoinformasjon , inkludert lagrede CV-er, nettverkskontakter og e-postlister, bli merket som slettet og kan bli slettet fra Monsters databaser. Informasjon kan likevel fortsette å være tilgjengelig i en periode på grunn av forsinkelser i å spre slik sletting gjennom Monsters webservere.

For å beskytte Monster Community-brukere fra kommersiell reklame eller anmodninger, forbeholder Monster seg retten til etter eget skjønn å begrense det antall e-poster som arbeidsgiveren kan sende til brukere til et antall som Monster anser som passende.

Kandidatprofiler avledet fra brukerinnholdet kan også gjøres tilgjengelig gjennom sidene. Monster gir ingen forsikringer med tanke på nøyaktigheten eller gyldigheten av slike avledete verk eller deres egnethet for evaluering av arbeidsgivere. Avledede profiler kan avvike betydelig fra brukerinnholdet.

Stillingsannonser

En stillingsannonse kan ikke inneholde:

(a) andre hyperkoblinger enn de som spesifikt er godkjent av Monster;

(b) misvisende, uleselige eller "skjulte" søkeord, gjentatte søkeord eller søkeord som er irrelevant for jobbmuligheten som blir presentert. Dette vurderes ut fra Monsters rimelige skjønn;

(c) navn, logoer og varemerker for utenforstående selskaper med unntak av selskaper som er dine kunder der det uttrykkelig er godkjent av Monster;

(d) navn på høyskoler/universiteter, byer, delstater, byer eller land som ikke er relatert til annonsen;

(e) mer enn en stilling eller stillingsbeskrivelse, mer enn en lokasjon eller mer enn en jobbkategori, med mindre produktet tillater det;

(f) unøyaktig, falsk eller villedende informasjon, og; and

(g) materiale eller lenker til materiale som utnytter mennesker seksuelt, voldelig eller på annen måte, eller forsøker å innhente personlig informasjon fra noen under 16 år.

Du kan ikke bruke stillingsannonser på Monster til å:

(a)legge ut jobber på en slik måte at den ikke samsvarer med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover, herunder, men ikke begrenset til, lover relatert til arbeid og sysselsetting, like arbeidsmuligheter og kvalifikasjonskrav for sysselsetting, personvern, datatilgang og bruk, og immaterielle rettigheter;

(b)publisere jobber som krever statsborgerskap av noe bestemt land eller lovlig permanent opphold i et land som en betingelse for sysselsetting, med mindre det er nødvendig for å overholde lover, forskrifter og/eller andre myndighetspålagte reguleringer;

(c)poste jobber som inkluderer silingskrav eller kriterier i forbindelse med en stillingsannonse der slike krav eller kriterier ikke er et faktisk og rettslig krav for dine annonserte stillinger;

(d)publisere jobber eller annen reklame for konkurrenter av Monster eller legge ut jobber eller annet innhold som inneholder lenker til nettsteder som konkurrerer med Monster

(e) selge, markedsføre eller annonsere for produkter eller tjenester;

(f) legge ut franchise, pyramidespill, "klubbmedlemskap", distribusjonsrelasjoner, multi-level marketing muligheter, eller salgsrepresenteringsoppsett;

(g) poste virksomhet som krever en kontant eller periodisk betaling eller krever rekruttering av andre medlemmer, underdistributører eller underagenter;

(h) poste forretningsmuligheter som kun betaler gjennom provisjon, med mindre annonsen klart stadfester at den ledige jobben betaler kun provisjon og tydelig beskriver produktet eller tjenesten som arbeidssøkeren skal selge;

(i) fremme muligheter som ikke representerer bona fide sysselsetting;

(j) poste jobber på Monster Site for modelloppdrag, skuespilloppdrag, talentoppdrag eller underholdningsbyråer eller talentspeiderselskaper;

(k) annonserer seksuelle tjenester eller søke ansatte til jobber av en seksuell natur;

(l) ber om bruk av menneskelige kroppsdeler eller donasjon av menneskelige kroppsdeler, herunder, men ikke begrenset til, reproduktive tjenester som eggdonasjon og å føde et barn som surrogatmor;

(m) bifalle et bestemt politisk parti, politisk agenda, politisk posisjon eller problem;

(n) fremme en bestemt religion;

(o) poste stillinger i land som er underlagt økonomiske sanksjoner av myndighetene i USA, og

(p) unntatt der det er tillatt etter gjeldende lov, legge ut jobber som krever at søkeren gir informasjon om hans / hennes (i) rase eller etnisk opprinnelse (ii) politisk overbevisning (iii) filosofisk eller religiøs tro (iv) medlemskap i arbeidstakerorganisasjon (v) fysisk eller mental helse (vi) seksualliv (vii) straffbare forhold eller rettergang eller (vii) alder.

Monster forbeholder seg retten til å fjerne enhver stillingsannonse eller innhold fra ethvert Monster Site, etter en rimelig utøvelse av Monsters skjønn, som ikke overholder vilkårene ovenfor, eller hvis Monster mener at innhold som er postet ikke er i Monsters beste interesse.

Hvis du på noe tidspunkt under din bruk av Monster Services, gjorde en uriktig fremstilling av fakta til Monster eller på annen måte villedet Monster i forhold til type virksomhet, vil Monster ha rett til å avslutte din bruk av Monster Services.

CV-database

Bruk av Monster CV-database av arbeidsgivere

Du skal bruke Monster CV-database som beskrevet i disse vilkårene og i den eller de kontrakter du til enhver tid har med Monster. Du skal bruke Monster CV-databasen i samsvar med gjeldende personvernslovgivning, og du samtykker i at du ikke skal viderebringe data fra Monster CV-databasen til en tredjepart, med mindre du er et autorisert rekrutteringsbyrå, bemanningsbyrå, reklame- eller annet organ som eksplisitt bruker CV-en for sysselsettingsformål.

Du skal ta nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte dataene du har fått fra Monster CV-database fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Du skal ikke dele CV-databasens nettstedsbaserte lisenspåloggingsinformasjon med noen annen part, eller dele CV-databasens betaling per visningslisens påloggingsinformasjon med noen part.

Monster CV-database skal ikke brukes:

(a) for andre formål enn en arbeidsgiver som søker ansatte, herunder, men ikke begrenset ti,l reklamekampanjer, produkter eller tjenester til noen CV-eiere;

(b) for å foreta uoppfordrede telefonoppringninger eller fakser, post, e-post eller nyhetsbrev til CV-eiere eller til å kontakte enkeltpersoner med mindre de har samtykket i å bli kontaktet (der samtykke er nødvendig, eller hvis uttrykkelig samtykke ikke er nødvendig, de som har informert deg om at de ikke ønsker å bli kontaktet), eller

(c) til å finne kandidater eller kontakte arbeidssøkere eller CV-eiere i forhold til karrieremesser og forretningsmuligheter som forbudt etter avsnitt 3.

For å sikre en sikker og effektiv opplevelse for alle våre kunder, forbeholder Monster seg retten til å begrense mengden data (inkludert CV-visninger) som kan gjøres av deg i et gitt tidsrom. Disse grensene kan endres etter Monsters skjønn fra tid til annen.

4. Ytterligere vilkår som gjelder for arbeidssøkere.

Når du registrerer deg hos et Monster Site, vil du bli bedt om å opprette en konto og gi Monster visse opplysninger. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, en gyldig e-postadresse (Din "Informasjon").

Profiler som du sender inn må være nøyaktige og beskrive deg som en individuell person. Flere standardfelt må fylles ut i profilen, og du kan ikke inkludere telefonnumre, gateadresser, e-postadresser eller annen måte å kontakte deg, annet enn ditt etternavn og nettadresser i disse feltene.

Du erkjenner og godtar at du er ansvarlig for form, innhold og nøyaktighet av enhver CV eller materiale som finnes der som er plassert av deg på Monster Sites.

Monster forbeholder seg retten til å tilby tredjeparters tjenester og produkter til deg basert på preferansene du oppgir i registreringen og som du i ettertid har samtykket til å motta. Slike tilbud kan gjøres av Monster eller av tredjeparter. Vennligst se Monsters Personvernserklæring, for ytterligere detaljer om din informasjon.

Du forstår og erkjenner at du har ingen eierrettigheter i din konto, og at dersom du avslutter din Monster-konto eller Monster avslutter din konto så vil all kontoinformasjon , inkludert CV-er, profiler, omslagssider, lagrede stillinger og spørreskjemaer bli merket som slettet i, og kan bli slettet fra Monsters databaser, og vil bli fjernet fra alle offentlige områder av Monster Sites. Informasjon kan fortsette å være tilgjengelig for en periode på grunn av forsinkelser i å spre slik sletting gjennom Monsters webservere. I tillegg kan tredjeparter beholder lagrede kopier av din informasjon.

Monster forbeholder seg retten til å slette kontoen og all informasjonen etter en betydelig periode uten aktivitet.

5. Brukerinnhold og innsending.

Du forstår at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, reklame, meldinger eller annet materiale som er sendt, lagt inn eller vist av deg på eller gjennom en Monster Site ("Brukerinnhold") er eneansvaret til personen som leverte slikt Brukerinnhold. Monster krever intet eierskap eller kontroll over noe Brukerinnhold. Du eller en utenforstående lisensgiver, beholder alle patenter, varemerker og opphavsrett til ethvert brukerinnhold som du legger inn eller viser på eller gjennom Monster, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Ved å sende inn, poste eller vise brukerinnhold på eller via Monster, gir du Monster en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å gjengi, bearbeide, distribuere og publisere slikt Brukerinnhold via Monster. I tillegg, ved å sende inn, poste eller vise Brukerinnhold som er ment å være tilgjengelig for allmennheten, gir du Monster en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å gjengi, tilpasse, distribuere og publisere slikt Brukerinnhold for det formål å fremme Monster og dets tjenester. Monster vil avslutte denne lisensierte bruken innen rimelig tid etter at slikt brukerinnhold er fjernet fra Monster. Monster forbeholder seg retten til å nekte å godta, legge inn, vise eller overføre Brukerinnhold etter eget skjønn.

Hvis du poster Brukerinnhold på ethvert offentlig område på noen Monster Site, gir du også alle brukere tillatelse til å åpne, vise, se, lagre og reprodusere slikt Brukerinnhold for personlig bruk. I henhold til ovennevnte beholder eieren av slikt Brukerinnholdet på et Monster Site alle rettigheter som kan eksistere i slikt Brukerinnhold. Monster kan vurdere og eventuelt fjerne Brukerinnhold som, etter Monsters eget skjønn, bryter med disse vilkårene, bryter gjeldende lover, regler eller forskrifter, er fornærmende, forstyrrende, støtende eller ulovlig, eller krenker rettighetene til eller skader eller truer sikkerheten til, brukerne av Monster Site. Monster forbeholder seg retten til å utvise brukere og hindre deres videre tilgang til Monster Sites og / eller bruk av Monster Services for brudd på vilkårene eller gjeldende lover, regler eller forskrifter. Monster kan ta enhver handling med hensyn til Brukerinnhold som anses nødvendig eller hensiktsmessig i eget forgodtbefinnende hvis den mener at slikt Brukerinnhold kan etablere ansvar for Monster, skade Monsters merkevare eller offentlige image, eller forårsake at Monster mister brukere eller (helt eller delvis) tjenestene til sine ISP eller andre leverandører.

Monster garanterer ikke for sannferdigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten av Brukerinnhold, avledede produkter av Brukerinnhold, eller noen annen kommunikasjon lagt ut av brukerne, og Monster bifaller heller ikke noen meninger uttrykt av brukere. Du erkjenner at enhver tillit til materiale postet av andre brukere vil være på egen risiko.

Du kan ikke inkludere informasjon som kan tolkes som en direkte oppfordring, reklame eller rekruttering til en ledig stilling rettet mot personer som søker jobb enten på heltid eller deltid i noe Brukerinnhold innsendt til Monster Communities. For å beskytte våre Monster Community-brukere fra kommersiell reklame eller anmodninger, forbeholder Monster seg retten til å begrense antall e-poster eller andre meldinger som en bruker kan sende en annen bruker, til et antall som Monster etter eget skjønn anser passende.

Kandidatprofiler avledet fra Brukerinnholdet kan også gjøres tilgjengelig gjennom Monster Sites. Monster garanterer ikke for nøyaktigheten eller gyldigheten av slike avledete verk eller deres egnethet for evaluering av arbeidsgivere. Avledede profiler kan avvike betydelig fra Brukerinnholdet

Vi setter pris på å høre fra brukerne våre og ønsker velkommen dine kommentarer vedrørende våre tjenester og Monster Sites. Vær imidlertid oppmerksom på at vår politikk ikke tillater oss å akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag, oppfinnelser eller andre materialer enn de som vi har spesifikt bedt om. Selv om vi verdsetter dine tilbakemeldinger på våre tjenester, ber vi deg om å være spesifikk i dine kommentarer vedrørende våre tjenester og ikke sende oss kreative ideer, oppfinnelser, forslag eller materiale. Hvis du til tross for vår forespørsel, sender oss kreative forslag, ideer, tegninger, konsepter, oppfinnelser, eller annen informasjon (samlet kalt "Innsending"), skal innsendingen være Monsters eiendom, eller alternativt, dersom Monster ikke eksklusivt kan eie alle rettighetene til Innsendingen, gir du Monster en vederlagsfri, ugjenkallelig og evigvarende lisens til å bruke Innsendingen, og Monster skal være berettiget til ubegrenset utnyttelse av Innsendingen for ethvert kommersielt eller annet formål uten å betale vederlag til deg eller andre. Ikke noe av materialet skal være underlagt taushetsplikt fra vår side og vi skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller tilgjengeliggjøring av noen Innsending.

6. Varsling om påstått brudd på opphavsrett eller varemerkerettigheter.

Dersom du mener at ditt opphavsrettsbeskyttet materiale eller varemerke er lastet opp, postet eller kopiert til en Monster Site og er tilgjengelig på slike Monster Sites på en måte som innebærer brudd på opphavsrett, designrett eller varemerkerettigheter, vennligst kontakt Director of Compliance and Fraud Prevention (direktør ansvarlig for overholdelse og forhindring av svindel), som vi har betegnet som agent for å motta meldinger om påstander om opphavsrettslige brudd eller brudd på varemerkerettigheter eller andre avvik til disse vilkårene på Monsters Sites. Du kan kontakte direktøren på følgende måte:

April Jodoin
Director, Compliance and Fraud Prevention
Monster Worldwide Inc.
5 Clock Tower Place, Suite 500
Maynard, Massachusetts 01754
USA

Behov for hjelp med et jobbsøkerspørsmål? Kontakt oss nå

7. Oppsigelse ved krenkelse av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter.

Monster respekterer de intellektuelle rettighetene tilhørende andre, og vi ber våre brukere og innholdspartnere om å gjøre det samme. Uautorisert posting, reproduksjon, kopiering, distribusjon, bearbeiding, offentlig visning eller offentlig fremføring av opphavsrettsbeskyttet materiale utgjør brudd på opphavsmannens rettigheter. Som betingelse for din videre bruk av Monster Sites, godtar du å ikke anvende Monster Site til å krenke andres immaterielle rettigheter på noen måte. Monster forbeholder seg retten til å avslutte kontoene til enhver bruker, og blokkere tilgang til Monster Sites for enhver bruker, som gjentatte ganger bryter lovgivningen om opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Monster forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å ta disse handlingene for å begrense tilgangen til nettstedet og / eller avslutte kontoene til brukere som krenker immaterielle rettigheter. Dette gjelder uten varsel, om det foreligger gjentakelser eller ikke, og Monster er uten ansvar overfor brukeren som er avsluttet eller til brukeren som har fått tilgangen blokkert. Uavhengig av det ovennevnte, i tilfelle du i god tro mener at de sanksjoner som er rettet mot deg for brudd på opphavsretten har blitt feilaktig anvendt mot deg, vennligst kontakt direktør for Compliance and Fraud Prevention som angitt ovenfor.

8. Monsters ansvar.

Monster Sites fungerer som blant annet arenaer for (i) arbeidsgivere for å legge ut jobbmuligheter og søke etter og vurdere jobbsøkere og (ii) kandidater for å legge inn CV-er og profiler og søke etter og evaluere jobbmuligheter. Monster siler eller sensurerer ikke oppføringer, herunder profiler som tilbys. Monster er ikke involvert i selve transaksjonen mellom arbeidsgivere og kandidater. Som et resultat er Monster ikke ansvarlig for Brukerinnhold, kvaliteten, sikkerheten eller lovligheten av jobbene eller CV-er postet, sannheten eller nøyaktigheten av oppføringer, arbeidsgivernes evner til å å tilby jobbmuligheter for kandidater eller evne til kandidater til å fylle ledige stillinger og Monster gir ingen garantier om noen jobber, CV-er eller Brukerinnhold på Monsters Sites. Selv om Monster forbeholder seg retten til etter eget skjønn å fjerne Brukerinnhold, stillingsannonser, CV-er eller annet materiale fra Monster Sites fra tid til annen, påtar ikke Monster seg noen forpliktelser til å gjøre det, og så langt loven tillater det, fraskriver seg ethvert ansvar for ikke å foreta en slik handling.

Monster Communities stiller til rådighet en arena for enkeltpersoner til å bygge nettverk for faglig og personlig formål og Monster siler eller sensurere ikke profiler eller brukerinnhold på Monsters Sites. Monster er ikke involvert i den faktiske kommunikasjon mellom brukere. Som et resultat av dette har Monster ingen kontroll over korrekthet, fullstendighet eller aktualitet av profiler eller Brukerinnhold presentert på Monster Sites og gir ingen garantier om noen profil eller Brukerinnhold på Monster Sites.

Vær oppmerksom på at det er risikoer for, herunder, men ikke begrenset til, fysisk skade, med å håndtere fremmede, mindreårige personer eller personer som opptrer under falske forutsetninger. Du påtar deg all risiko forbundet med håndtering av andre brukere som du kommer i kontakt med gjennom Monster Sites. Av natur kan andre personers informasjon være støtende, skadelig eller unøyaktig, og i noen tilfeller være uriktig eller villedende. Vi forventer at du vil utvise forsiktighet og sunn fornuft når du bruker Monster Sites.

Siden brukerautentisering på Internett er vanskelig, kan ikke Monster bekrefte eller avkrefte at hver enkelt bruker er den de hevder å være. Fordi Monster ikke er og ikke kan være involvert i bruker-til-bruker-forretninger eller kontrollere atferden til deltakerne på et Monster Site, fritar du Monster (og våre agenter og ansatte) for ansvar for det tilfelle at det oppstår en tvist med en eller flere brukere. Dette betyr at Monster ikke kan holdes ansvarlig for krav, forlangende og skadeerstatning (faktiske skader og følgeskader og direkte og indirekte) av enhver art og natur, kjente og ukjente, mistenkte og uventede, avslørte og ukjente, som følge av eller i forbindelse med slike konflikter i den utstrekning som er tillatt ved lov.

Monster Sites og Monster Content kan inneholde unøyaktigheter eller trykkfeil. Monster gir ingen garantier for nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet eller aktualitet av Monster Site eller Monster Content. Bruken av alle Monster Sites og Monster Content er på egen risiko. Endringer gjøres periodisk på Monster Sites og kan gjøres når som helst. Monster kan ikke garantere, og lover ikke noen konkrete resultater fra bruk av Monster Site. Ingen råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, fremstilt av en bruker fra Monster eller gjennom eller fra Monster Site skal medføre noen garanti som ikke er uttrykkelig angitt her.

Dersom du er bosatt i Polen, annerkjenner du i medhold av artikkel 558 ss 1 av den polske Civil Doce, at Monsters garaati for fysiske og rettslige mangler av de tilbudte produktene/tjenestene er fraskrevet;

Monster oppfordrer deg til å holde en sikkerhetskopi av alt ditt Brukerinnhold. I den grad loven tillater det, skal ikke i noe tilfelle Monster være ansvarlig for sletting, tap eller uautorisert endring av eventuelle Brukerinnhold.

Monster gir ingen garantier med hensyn til kvalitet eller natur av noe av tredjeparts produkter eller tjenester som er kjøpt gjennom Monster Site. Monster gir heller ingen andre garantier. Alle forpliktelser, løfter, eller garantier som er gitt i forbindelse med produkter og tjenester vil være gitt utelukkende av leverandøren av slike tredjeparts produkter eller tjenester, i henhold til betingelsene avtalt med leverandøren.

Hvis du mener at noe på nettstedet bryter disse vilkårene, vennligst kontakt vår utpekte agent angitt i punkt 7 ovenfor.

Dersom varslet om innhold eller annet materiale som angivelig ikke samsvarer med disse vilkår kan Monster etter eget skjønn undersøke påstanden, og avgjøre å fjerne eller be om fjerning av innholdet. Monster har ikke noe ansvar overfor brukere for ytelsen eller mangel på oppfyllelse av slike aktiviteter.

9. Ansvarsfraskrivelse.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, GARANTERER IKKE MONSTER AT MONSTER SITES ELLER MONSTER SERVICES VIL KUNNE BRUKES FEILFRITT ELLER AT NOE MONSTER SITE OG DETS SERVERE ER FRI FOR DATAVIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE MEKANISMER. HVIS DIN BRUK AV NOE MONSTER SITE ELLER MONSTER CONTENT RESULTERER I BEHOV FOR SERVICE ELLER BYTTE AV UTSTYR ELLER DATA ELLER NOEN ANNEN KOSTNAD, ER MONSTER IKKE ANSVARLIG FOR DISSE KOSTNADENE. MONSTER SITES OG MONSTER INNHOLD LEVERES SOM DET ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. MONSTER, FRASKRIVER SEG, SÅ LANGT LOVEN TILLATER, ALT ANSVAR, ENTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. MONSTER GIR INGEN GARANTIER OM NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, ELLER AKTUALITET I MONSTER CONTENT, SERVICES, PROGRAMVARE, TEKST, GRAFIKK OG LENKER.

10. Fraskrivelse av følgeskader.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET SKAL IKKE MONSTER, DETS LEVERANDØRER, ELLER NOEN TREDJEPART NEVNT PÅ MONSTER SITE, UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE, ELLER SKADE SOM FØLGE AV TAP AV DATA, TAPT MULIGHET TIL ANSETTELSE ELLER FORRETNINGSAVBRUDD) SOM RESULTERER FRA BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EN MONSTER SITE OG MONSTER CONTENT. DETTE GJELDER FOR ALLE GRUNNLAG, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTI, KONTRAKT ELLER ULOVFESTET ANSVAR, OG UANSETT OM MONSTER ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ELLER IKKE.

11. Ansvarsbegrensning.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, VIL MONSTERS MAKSIMALE ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED NOE MONSTER SITE ELLER DIN BRUK AV MONSTER CONTENT, UAVHENGIG AV ÅRSAKEN TIL SØKSMÅLET (ENTEN I KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, BRUDD PÅ GARANTI ELLER ANNET), IKKE OVERSKRIDE $ 100.

12. Lenker til andre nettsteder.

Monster Sites inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Disse lenkene leveres utelukkende som en tjeneste til deg og ikke som en bifallelse eller bekreftelse fra Monster for innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Monster er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede tredjeparts nettsteder og gir ingen forsikringer om innholdet eller riktigheten av materiale på slike tredjeparts nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å åpne linker til tredjeparts nettsteder gjør du dette på egen risiko.

13. Intet resalg eller uautorisert kommersielt bruk.

Du samtykker i å ikke selge eller overdra dine rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene. Du samtykker også til ikke å gjøre noen uautorisert kommersiell bruk av Monster Site.

14. Skadesløsholdelse.

Du godtar å forsvare, erstatte, og holde Monster, dets tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter, fri fra og mot ethvert krav eller søksmål, herunder, men ikke begrenset til, rimelige juridiske og regnskapsmessige avgifter, på grunnlag eller som følge av (i) Brukerinnhold eller annet materiale du gir Monster Site, (ii) din bruk av Monster Content, eller (iii) ditt brudd på disse vilkårene. Monster skal underrette deg omgående om slike krav, søksmål, eller rettergang.

15. Generelt.

Monster gir ingen forsikringer om at Monster Content lovlig kan sees eller brukes utenfor Norge. Tilgang til Monster Content kan være ulovlig for og av bestemte personer eller i enkelte land. Hvis du åpner en Monster Site gjør du det på egen risiko og er ansvarlig for overholdelse av relevante lover i din jurisdiksjon. Enhver programvare lastet ned fra ethvert Monster Site er videre underlagt USAs eksportlover, og kan ikke lastes ned eller på annen måte eksporteres eller re-eksporteres (i) til (eller til statsborgere eller fastboende i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller andre land som er underlagt USAs handelsforbud, eller (ii) til noen person eller enhet på det amerikanske finansdepartementets liste over "Specially Designated Nationals" eller det amerikanske Commerce Departments "Table of Deny Orders". Ved å laste ned eller bruke slik programvare, garanterer du at du ikke befinner deg i, under kontroll av, eller er statsborger eller fastboende i slikt land, individuell eller enhet på noen slik liste.

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Jurisdiksjon for alle krav som fremmes under denne avtalen ligger eksklusivt hos Oslo tingrett. Dersom noen av bestemmelse i disse vilkårene blir funnet å være ugyldige av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene, som fortsatt skal være i full kraft og effektiv. Ingen frafallelse av vilkår av disse vilkårene skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår eller noen andre vilkår. I tillegg skal Monsters unnlatelse av å håndheve bestemmelser i disse vilkårene ikke anses som en fraskrivelse av slike vilkår eller på annen måte påvirke Monsters evne til å håndheve slike vilkår når som helst i fremtiden. Med mindre annet er uttrykkelig angitt i en tilleggsavtale, tilleggsvilkår for bestemte områder av Monster Sites, herunder Monsters personvernerklæring (som du finner på http://mitt.monster.no/privacy/default.aspx), eller programvarelisens eller materiale på bestemte sider på Monsters Sites, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og Monster med hensyn til bruk av Monster Sites. Ingen endringer i disse vilkårene skal gjøres med unntak av et revidert innlegg på denne siden.

16. Ytterligere betingelser.

Enkelte områder av Monster Sites er underlagt ytterligere betingelser. Ved å bruke slike områder, eller deler av disse, godtar du å være bundet av de ekstra vilkårene som gjelder for slike områder.

©©GfK GeoMarketing Geographic Information levert av GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing leverer geografisk informasjon og kartdata om postnummer i Vest-Europa og Canada for å opprette lokaliseringsfunksjonen for den nærmeste jobben og for visualisering av kart. Kartene og den geografiske informasjonen er beskyttet av opphavsrett, og kan kun benyttes innenfor internettapplikasjonen og funksjonene som tilbys av Monster. All annen bruk eller publisering av geografisk informasjon og kart er ikke tillatt.

©Maponics, LLC 2008 geografisk informasjon levert av Maponics, LLC . Maponics leverer geografisk informasjon og kartinformasjon om postnummer i USA. Denne informasjonen er beskyttet av opphavsrett, og kan kun benyttes innenfor internettapplikasjonen og funksjonene som tilbys av Monster. All annen bruk eller publisering av geografisk informasjon og kart er ikke tillatt.

17. Vilkår og oppsigelse.

Disse vilkårene vil være i full kraft og gyldighet så lenge du er en bruker av Monster Site. Monster forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å forfølge alle sine juridiske hjelpemidler, inkludert, men ikke begrenset til fjerning av ditt brukerinnhold fra Monster Sites og umiddelbar avslutning av din registrering hos, eller evne til å få tilgang til Monster Sites og / eller andre tjenester som leveres deg av Monster, ved eventuelle brudd på disse vilkårene, eller hvis Monster er ute av stand til å bekrefte eller godkjenne all informasjon du sender til en registrering på en Monster Site. Selv etter at du ikke lenger er bruker av Monster Sites, vil visse bestemmelser i disse vilkårene fortsatt gjelde, herunder avsnitt 1, 2, 5, 7 til og med 16.

Søk jobber:
For arbeidsgivere: Publiser stillinger | Søk CVer
Om Monster | Monster Nettverk
Brukervillkår | Dataitegritetsenter | Hjelp | Sikkerhetssenter | Kontakt oss | Sidekart| {Mobil}
©2014 Monster – Med enerett Patentnumre i USA: 5,832,497; 7,599,930 B1; 7,827,125 og 7,836,060 MWW - V: 2014.1.40.6-223
eTrustLogo